Aanbod

Het vermogen ons aan de behoeften van onze klanten aan te passen

AGAP2 KAN OP 2 MANIEREN TUSSENKOMST VERLENEN

Onze doel is om op de meest geschikte en aangepaste manier oplossingen aan te dragen voor de problemen van onze klanten.

Hiertoe hebben wij ons aanbod gebaseerd op 2 manieren van tussenkomst met ieder een eigen inzetniveau, waarbij wij steunen op onze 10 jaar ervaring in engineeringsdiensten.

VERSCHILLENDE INZETNIVEAUS

Er is goed nagedacht over de wijzen waarop wij tussenkomst verlenen, om diensten te verlenen op diverse inzetniveaus en op die manier kunnen wij ons aanpassen aan de eisen van onze klanten en van hun projecten.

agap2 begeleidt zijn klanten bij het identificeren van de meest geschikte werkwijze, het opzetten van de dienstverlening en de follow-up van het goede verloop van de dienstverlening.

resultaatsverplichting

agap2_offre_engagement_resultats_3

De resultaatsverplichting is aangepast aan de diensten voor welke de klant wil dat agap2 zich inzet om de vastgestelde targets te bereiken.

Dit is bedoeld voor projecten met een lastenkohier voor welke agap2 een calculatie per taak of milestone voorstelt. Hij vraagt echter aan de klant dit lastenkohier op te stellen voordat de dienstverlening opgezet wordt.

Met deze werkwijze kan bekeken worden hoe het beste optimalisering en een hogere productiviteit verkregen kunnen worden. Deze onderscheidt zich door een facturering per leverbaar element (taken of milestones).

 Inzet van middelen

De inzet van middelen is het meest gebruikelijk. Deze maakt een grote souplesse en een grote reactiviteit mogelijk.

Deze is voornamelijk bedoeld voor projecten zonder lastenkohier, met een perimeter die zich regelmatig verder kan ontwikkelen.

Hij onderscheidt zich door de aan het project bestede tijd te factureren.

agap2_offre_engagement_moyens

 

INTERNALISERING EN OUTSOURCING

Voor al onze diensten beschikken wij over talrijke middelen die ons in staat stellen dichter bij onze klanten te staan. 

Garantir une proximité maximale sur nos prestations permet de faciliter la communication entre les équipes, de minimiser les pertes de temps et d’informations et ainsi d’améliorer la qualité de nos prestations.

Nos solutions cherchent à favoriser la proximité tout en prenant en considération les impératifs de nos clients (espace sur site, prix, sécurité des informations…).agap2_offre_internalisation_externalisation_2

agap2_offre_internalisation

In de bedrijfsruimte van de klant: 

 • maximale eenvoud en reactiviteit
 • maximale nabijheid
 • vereenvoudiging van de interfaces
 • vereenvoudigde beveiliging van de informatie 

 

agap2_offre_externalisation_1

In bedrijfsruimte in de buurt:

 • tijd voor planning te voorzien voor de implementatie
 • lange termijn zicht op de huurovereenkomst
 • verhuur zeer dicht in de buurt van de site van de klant 

agap2_offre_externalisation_2

In de bedrijfsruimte van agap2:

 • reactiviteit bij het implementeren
 • selectie van het dichtstbijzijnde agentschap 

DE STEUN VAN DE TECHNISCHE DIRECTIE

Onze doelstelling is de beheersing en de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen. De Technische Directie heeft als taak om niet alleen een technische expertise aan te dragen via de beroepsreferenten, maar ook werkmethodes die het resultaat zijn van onze 10 jaar ervaring.

Soutien des référents métiers

De beroepsreferenten zijn consultants van agap2 met een grote kennis van hun vakgebied, vaak een specifieke industriële sector. Zij worden geselecteerd op hun dynamiek, hun omvangrijke praktijkervaring, hun beschikbaarheid en hun pedagogische vermogens.

Bij onze projecten interveniëren zij op verschillende manieren:

A. Technische ondersteuning bij het beantwoorden van aanbestedingen.

B. Hulp in de back-office aan consultants bij hun projecten.

C. Aandragen van hun expertise wanneer dat nodig is voor lopende projecten, op verzoek van de klant.

agap2_offre_dt_soutien_referent_metier

 

 

 

 

Methodologische ondersteuning

Transversaal biedt de Technische Directie (TD) een methodologische ondersteuning aan de verschillende projecten van agap2.

Zijn rol bestaat uit het garanderen van:

 • het opzetten van good practices bij de verschillende opdrachten;
 • het kapitaliseren en overbrengen van competenties en knowhow;
 • het beheren van de geheimhouding.

Bij projecten met een plateau format zorgt de TD voor:

 • een goede start van de activiteiten met resultaatverplichting;
 • de identificatie van de KPI’s samen met de klant;
 • de opzet van een follow-up van de dienstverlening (tools en process);
 • de uitvoering van een transparante reporting;
 • de controle over de dienstverlening met de plicht onmiddellijk aan de bel te trekken in geval van problemen;
 • de uitvoering van audits om te zien hoe aan productiviteit gewonnen kan worden.