18 april 2017

agap2 sluit zich aan bij het Wereldpact van de Verenigde Naties

Het Wereldpact (Global Compact) van de Verenigde Naties verenigt meer dan 8000 ondernemingen in 164 landen en is het grootste wereldwijde initiatief op het gebied van duurzame ontwikkeling. Door zijn lidmaatschap verplicht agap2 zich de principes van het handvest hiervan te integreren in zijn strategie, zijn organisatiecultuur en zijn operaties.

GLOBAL COMPACT, EEN PROGRAMMA VAN DE VN

Het in 2000 op initiatief van de toenmalige Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, opgerichte Global Compact, ook wel Wereldpact genoemd, bundelt tegenwoordig meer dan 8000 ondernemingen in 164 landen. Het Global Compact wordt gepresenteerd als een platform voor inzet en collectieve actie gericht op de bevordering van stabiele en inclusieve maatschappijen. Het is op dit moment wereldwijd het meest uitgebreide initiatief op het gebied van duurzame ontwikkeling.

 

WAAROM AGAP2 ZICH INZET

Voor agap2 heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid niets te maken met een concept of een laklaagje. Door toe te treden tot het Global Compact verplichten wij ons de principes van dit handvest door te voeren in onze strategie, onze organisatie en al onze operaties.

 

REPORTING – DE INTEGRATIE VAN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN IN DE MEDEDELINGEN OVER PROGRESS

Sinds medio september 2016 vergaart het Wereldpact van de Verenigde Naties informatie over de steun van de ondernemingen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) door middel van mededelingen over Progress (COP). Concreet zijn er twee extra vragen (optioneel) toegevoegd aan de vragenlijsten voor zelfbeoordelingen van de COP’s van de niveaus GC Active en GC Advanced, op de website unglobalcompact.org. Deze betreffen de integratie van de SDG’s in de activiteiten van de onderneming. Op de website van Global Compact Nederland kunt u deze vragen in het Engels vinden en men staat tot uw beschikking om u te begeleiden.

 

 

Meer dan een abstract concept is maatschappelijke verantwoordelijkheid een dagelijkse praktijk!