Cursussen

Onze teams laten evolueren!

cursussen

Ons beroep is gebaseerd op de kwaliteit van de competenties en de knowhow van onze teams en op onze capaciteit deze te behouden. Het ontwikkelen en volgen van de competenties van onze consultants is dan ook een ware uitdaging. Onze strategie is er op gericht onze teams in staat te stellen hun competenties bij te werken, onder begeleiding van de Technische Directie: identificatie van de competenties, opzet van aangepaste cursusprogramma’s en het centraliseren, kapitaliseren en delen van competenties.

agap2 heeft een intern netwerk voor onderlinge hulp ontwikkeld, om de agap-medewerkers met elkaar in contact te brengen, ongeacht hun profiel, met als doel oplossingen te vinden voor de diverse problemen waarmee zij geconfronteerd kunnen worden. Met dit netwerk kunnen de kennis en de ervaringen van onze consultants gedeeld worden en kan de cohesie van onze teams versterkt worden.