Onze visie

Onze wens is deel uit te maken van de beste firma’s op gebied van advies en engineering. Onze ambitie is een marktleider te worden in de industrie- en IT-sector, te blijven innoveren en onze ondernemingsgeest te behouden.

BEANTWOORDEN AAN DE TECHNOLOGISCHE CHALLENGES VAN ONZE KLANTEN

agap2_vision_defis

 

Wij zijn een technologisch concern dat zich tot doel heeft gesteld aan de technologische behoeften en challenges van onze klanten en partners wereldwijd te beantwoorden.

Wij nemen talent aan om, van dag tot dag, de projecten te leiden die onze klanten ons toevertrouwen en die uiterst complex kunnen zijn, met technologieën die moeilijk te vatten zijn.

Wij werken met strakke planningen, met soms moeilijk uit te voeren technologieën en vooral een strikte naleving van de teams; dat is wat onze klanten van ons verwachten.

TROTS INGENIEURS TE ZIJN!

Wij cultiveren de trots ingenieur te zijn bij agap2. Ongeacht onze functie in de groep, wij zijn in de eerste plaats ingenieurs, zeer geboeid door techniek en altijd bereid het beste van onszelf te geven.

Tien jaar na de oprichting van agap2 hebben wij nog steeds de wil onszelf te overtreffen. Wij zijn trots op onze keuze onze teams te laten werken voor klanten uit zeer verschillende activiteitenterreinen en -sectoren, geen “monocultuur” experts van hen te maken, maar hen de middelen te geven iedere problematiek transversaal te benaderen.

Onze capaciteit oplossingen van het ene gebied naar het andere over te hevelen, intelligentie uit andere sectoren bij onze klanten te importeren, dit alles stelt ons in staat hun behoeften en eisen beter te analyseren.

DE NABIJHEID

agap2_vision_proximite

De nabijheid met onze klanten bij onze dienstverlening is van essentieel belang:

  • Om een regelmatige ondersteuning aan onze tussenkomende teams te verzekeren.
  • Om snel op onze klanten te kunnen reageren.

agap2 investeert doorlopend om deze nabijheid te behouden, met de oprichting van meerdere lokale agentschappen: op dit moment is agap2 aanwezig in 8 Europese landen.