Bouw en openbare werken

agap2 beantwoordt aan verzoeken van zowel bouwdirecties/bouwheren als uitvoeringsbedrijven in de sectoren bouw, openbare werken en infrastructuur.

De gebouwen van morgen: sober, duurzaam en gekoppeld

De expertise van agap2

 • agap2 treedt op in de constructiesector. Dankzij onze positionering kunnen wij de verzoeken beantwoorden van bouwdirecties/bouwheren, alsook van bedrijven in de bouwsector, in openbare werken en in infrastructuur.

 • De stijgende verstedelijking van de bevolking, de grote behoeften aan infrastructuur en de nieuwe levensstijl zetten de bouwsector aan tot innovatie. Isolatie, comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid: dat zijn de voornaamste uitdagingen voor de gebouwen van morgen.

Vakgebieden

Activiteiten

 • Assistent Bouwheer/MOD
 • Uitwerken van de projectplannen
 • Synthese van de offerteaanvragen
 • Opstellen van de geschreven stukken
 • Technische analyse van de antwoorden van de bedrijven
 • Beheer van contracten
 • Projectmanagement
 • Sturen van de werken
 • Ontvangst

Referenties en technische expertise

 • Sturen van een nationaal programma voor de renovatie van bankkantoren: beheer van de administratieve en technische organisatie van de vastgoedbewerkingen, beheer van de betrokken partijen, van de voortgang van de studies en het instellen van correctieve maatregelen
 • Ondersteuning van de gedelegeerde uitvoerende directeur: planning, organisatie en operationele follow-up Sturen van de bouwdirectie, tot stand brengen en beheer van de toegewezen opdrachten met de bedrijven (dienstverleners en leveranciers)
 • Werkzaamheden voor de energetische optimalisatie van de gebouwen. Sturen van de contracten voor de energetische prestaties, beheer van de energiebesparingen, van de documentatie en de controles ter plekke. Follow-up van de werkzaamheden

Activiteiten

 • Bouwdirectie ontwerp 
  Synthese van de offerteaanvragen (vooraf, tijdens project, raadpleging bedrijven)
  Opstellen van de geschreven stukken (bestek van speciale technische clausules, bestek van speciale administratieve clausules, eenheidstarieven…)
  Uitwerken van de projectplannen
  Technische analyse van de antwoorden van de bedrijven
  Numerieke modellering en BIM Management
 • Bouwdirectie uitvoering
  Beheer van de opdrachten van werken
  Sturing van de werkzaamheden (ondersteuning opdrachten van werken/directie uitvoering opdrachten van werken/visa’s/overnamebod)
  Planning, sturing en coördinatie
  Ontvangst/Intrekken van het voorbehoud/In overeenstemming brengen

Referenties en technische expertise

 • Bouwdirectie ontwerp 
  Projecten van stadsverwarming en koelwaternetten: verantwoordelijke voor de antwoorden op de offerteaanvragen, synthese van de studiedossiers (schetsontwerp, project, raadpleging bedrijven), analyse van de offertes (ondersteuning bij de opdrachten voor werken) en van de uitvoering van VISA. Project MEIA (dimensionering en constructie van de luchthaven van Kerbala–Irak): coördinatie van het project voor de fasen schematisch ontwerp en gedetailleerd ontwerp
 • Bouwdirectie uitvoering
  Supervisie van de werkzaamheden in uitvoering voor aanneming voor de totale hervorming van een saneringsnet van snelwegen. Sturen van de missie DET
  Leiding van werken van alle specialisaties van de assemblagehal van de A350: interface tussen alle partijen, ontvangst van de werkzaamheden en opstellen van de reserves
  Project ter verhoging van de capaciteit van de spoorwegen van het station Lille-Flandres: uitvoering van de richtsnoeren van algemene planning voor de specialisaties sporen, bovenleidingen, signalisatie, werkzaamheden en perrons

Activiteiten

 • Antwoorden op de offerteaanvragen en uitvoeringsstudies
  Antwoorden op offerteaanvragen
  Uitvoeringsstudies/becijfering
  Opmaken van de uitvoeringsplannen
  Opstellen van de functiemodi
  Opstellen van de administratieve stukken Bijzonder plan van veiligheid en bescherming van de gezondheid/Plan kwaliteitsgarantie
  BIM/Modellering
 • Werken/Ontvangst 
  Beheer van de opdrachten van werken
  Leiding van werken
  Directie van werken
  Ontvangst/Intrekken van het voorbehoud/In overeenstemming brengen

Referenties en technische expertise

 • Antwoorden op de offerteaanvragen en uitvoeringsstudies
  Beheer van de uitvoeringsmethoden op het bouwterrein van de “Canopée” (renovatie van de “Halles de Châtelet”)
  Uitvoeringsstudies van het justitiepaleis van Parijs met betrekking tot de structuurengineering van gewapend beton
  Activiteiten op het bouwproject van het multimodale knooppunt van het RER-station van de universiteit van Nanterre: uitvoering van de organisatorische methoden (faseverdeling van de werkzaamheden, flux, organisatie van het bouwterrein)
 • Werken/Ontvangst 
  Directie van de werken voor de buitenaanleg van het grote stadium van Le Havre
  Renovatie van de metro van Rijsel: tenuitvoerlegging van de elektrische apparatuur in verbinding met de verantwoordelijken van de verschillende partijen die behoren tot de opdrachten van de werken, interface tussen het studiebureau en de cel werken
  Leiding van multi-technische werken op het renovatieproject van het luxehotel “Le Peninsula”

Ze vertrouwen ons

 • agap2_logo-client_eiffage_680x628.jpg