Duurzame energie

In 2050 zal 40% van de elektriciteit worden opgewekt uit duurzame energiebronnen, met name d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen en thermodynamische zonnepanelen (bron: ADEME).

Het rendement van duurzame energiebronnen verhogen.

De expertise van agap2

 • Wij zijn actief in verschillende soorten van technologieën, zoals windenergie (onshore of offshore), fotovoltaïsche zonne-energie, energie op zee met getijdenturbines of op het gebied van biomassa.

Vakgebieden

Activiteiten

 • Basisstudies en gedetailleerde studies in alle disciplines (mechanica, proces, HS-/LS-elektriciteit, instrumentatie, vermogenselektronica, leidingwerk, ketelconstructie, civiele techniek…)
 • Studies over de aansluiting op het transportnet
 • Simulatie van productiecapaciteiten
 • Akoestische studies
 • Geografische informatiesystemen
 • Opstellen van specificaties en data sheets
 • Stromingsleer
 • Technisch projectbeheer/coördinatie van de technische interfaces
 • Onderhoud van de apparatuur

Referenties en technische expertise

 • Studies van civiele techniek en geotechniek voor projecten met betrekking tot zonneboerderijen in Italië
 • Studies over de systemen voor de omzetting van energie van een proefboerderij met getijdenturbines, vanaf de turbine tot de grid connection
 • Realisatie van PVSYST-simulaties om de energieproductie van zonnecentrales te bepalen (import van de weerkundige gegevens die afkomstig zijn van satellight, keuze van de modules en de omzetters om de elektriciteitsproductie van de centrales te simuleren)
 • Akoestische studies met behulp van de software Cadna om de impact van windturbines te evalueren
 • Ontwikkeling van aansluitdozen waarmee verschillende fotovoltaïsche ketens parallel kunnen worden aangesloten
 • Studies van civiele techniek en mechanica voor offshore windprojecten
 • Ontwerp en dimensionering van fotovoltaïsche projecten (op daken of centrales op de grond) met simulatie en analyse van de productie, berekening en optimalisatie van de prestaties

Activiteiten

 • Aankopen (projecten of familie-inkopen)
 • Expediting
 • QA/QC-inspectie
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit (projecten of leveranciers)
 • Technische inspectie van de materialen en uitrustingen
 • Audits

Referenties en technische expertise

 • Contract Management voor windprojecten
 • Inkopen van opdrachten voor werken voor de bouw van biomassa-eenheden
 • Inkopen van elektromechanische apparatuur voor de modernisering van geforceerde leidingen voor alpiene waterkrachtdammen
 • Inkoop van contracten voor onderhoud van turbines en HTB-posten in het kader van de windenergieprojecten
 • Aankoop van uitrustingen (structuren/trackers) voor fotovoltaïsche parken op de grond

Activiteiten

 • Supervisie ter plaatse
 • Algemene installatie
 • Voor-oplevering, oplevering alle disciplines
 • Test, proeven en validatie van apparatuur
 • QHSE ter plekke

Referenties en technische expertise

 • Supervisie op alle betrokkenen bij de bouw van verschillende windmolenparken (wegen en diverse netwerken, civiele techniek, elektriciteit, weermastpartij, levering en oprichten van de windturbines, PDL-partij en cel)
 • Supervisie op de partijen omtrent civiele techniek en elektriciteit voor de bouw van een fotovoltaïsche zonneboerderij
 • Toezicht op de verwijdering van het gelijkstroom-HSA-gedeelte van een zonneboerderij

Services

 • Projectbeheer
 • Prospectie van nieuwe vestigingen
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Schatting en becijfering
 • Planning
 • Contract Management/beheer van klachtendossiers
 • Beheer van de documentcontrole
 • QHSE-managementsysteem

References and technical expertise

 • Optimalisatie van de opstelling van wind- en zonne-installaties
 • Realisatie van het AES-project, 3 zonneboerderijen, met een totaal vermogen van 43 megawatt in Brindisi in Zuid-Italië
 • Projectbeheer (als opdrachtgever) voor de bouw van verschillende windmolenparken in Bretagne