Mijnen

agap2 is actief in de mijn- en steengroevensector. Dankzij onze positionering kunnen wij de verzoeken beantwoorden van de ingenieurs, de onderaannemers of de eindklanten van projecten overal ter wereld.

De expertise van agap2

 • Wij treden op in het gebied van uranium-, mangaan-, ferronikkel- en kopermijnen, en op het gebied van ertsbehandeling.

Vakgebieden

Activiteiten

 • Basisstudies en gedetailleerde studies in alle disciplines (mechanica, proces, HS-/LS-elektriciteit, instrumentatie, vermogenselektronica, leidingwerk, civiele techniek…)
 • Tekeningen, plan, technisch schrijven
 • Berekening van structuren
 • Technisch projectbeheer/technische coördinatie
 • Technische inspectie van de materialen en uitrustingen
 • Onderhoud van de apparatuur (roterende machines, transport, zeverij, breken…)

Referenties en technische expertise

 • Technische tekeningen van metalen geraamte voor projecten met betrekking tot een installatie voor granulaatproductie
 • Stroomtoevoerstudies voor vernieuwing van een onderzoekscentrum voor hydrometallurgie en pyrometallurgie
 • Studies met betrekking tot de mechanische ontwikkeling van speciale machines voor vernieuwing van een onderzoekscentrum voor pyrometallurgie
 • Studies naar mijnverwerkingsprocessen voor het delven van uranium in Niger

Activiteiten

 • Projectinkopen kant bouwheer
 • Projectinkopen kant bouwheer
 • CAPEX/OPEX-inkopen
 • Familie-inkopen
 • Expediting
 • QA/QC-inspectie
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit projecten en leveranciers

References and technical expertise

 • Inkoop van opdrachten voor werken omtrent civiele techniek voor een mijnbouwproject in de openlucht in Niger (grondwerk, ruwbouw…)
 • Inkoop van opdrachten voor werken van alle specialisaties voor een installatie voor granulaatproductie (montage van metalen geraamte, elektrische installatie, inbedrijfstelling…)
 • Inkoop van apparatuur als bouwheer – Installatieprojecten in een steengroeve voor de bouw van snelwegen
 • Inkoop van apparatuur als opdrachtgever (breken, zeverij, transport, metalen geraamte, meterkasten, instrumentatie, bedieningscontrole…) – Project IMOURAREN, Niger
 • Inkopen voor de bouwplaats met betrekking tot de ontbrekende of beschadigde elementen op de bouwplaats KONIAMBO Nickel in Nieuw-Caledonië
 • Expediting met betrekking tot mechanische en elektrische apparatuur – PROJECT IMOURAREN, Niger

Services

 • Supervisie op montage
 • Algemene installatie
 • Voor-oplevering, oplevering alle disciplines
 • Test, proeven en validatie van apparatuur

Referenties en technische expertise

 • Voor-oplevering, oplevering met betrekking tot de mechanische apparatuur van zone 500 van KONIAMBO Nickel in Nieuw-Caledonië
 • Projectbeheer, interfaces met onderaannemers en supervisie van de montage van een installatie voor granulaatproductie in Tsjaad

Activiteiten

 • Projectbeheer
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Planning
 • Contract Management/beheer van klachtendossiers
 • Beheer van de documentcontrole
 • QHSE

References and technical expertise

 • Projectbeheer voor de infrastructuurpartij binnen de directie van het project IMOURAREN
 • Projectbeheer voor alle wijzigingsverzoeken binnen de directie van het project IMOURAREN
 • Zakelijk beheer, planning, cost control en technische coördinatie met betrekking tot een installatie voor granulaatproductie
 • Projectbeheer voor de vernieuwing van een onderzoekscentrum voor metallurgie