Thermische Energie

agap2 stelt zich op rond 4 kernactiviteiten, wat het ons mogelijk maakt onze klanten te begeleiden in alle fasen van hun projecten.

De expertise van agap2

 • De teams van agap2 stellen zich op rond 4 kernactiviteiten, wat het ons mogelijk maakt onze klanten te helpen in alle fasen van de projecten voor de bouw of revamping/repowering van thermische centrales voor elektriciteitsopwekking.

 • Wij treden ook op in het kader van projecten omtrent gewone thermische centrales (steenkool, gas, stookolie...), in België en in het buitenland.

Vakgebieden

Activiteiten

 • Basisstudies en gedetailleerde studies in alle disciplines (mechanica, proces, HS-/LS-elektriciteit, instrumentatie, leidingwerk, ketelconstructie, civiele techniek…)
 • Studies naar Elektrische Balance Of Plant (EBOP)
 • Studies naar Mechanische Balance Of Plant (MBOP)
 • Opstellen van specificaties en data sheets
 • Stromingsleer
 • Technisch projectbeheer/coördinatie van de technische interfaces
 • Studies naar de veiligheid van de installaties en de procedés
 • Onderhoud van de apparatuur (roterende machines, elektrische bedieningstoestellen, …)

Referenties en technische expertise

 • Studies van civiele techniek en opmerkingen op de berekeningsnota’s voor gewapend beton (grondpalen, blokken, langsbalken, roosterwerk…) en metalen geraamten voor verschillende STEG-centrales in de voorbereidings- en bouwfase
 • Studies naar verwisselbaarheid van stoomturbinehuizen tussen verschillende thermische centrales 
 • Onderhoudsstudies met betrekking tot stoomturbinerotoren die in het thermische park geïnstalleerd zijn
 • Ontwikkeling van buisvormige warmtewisselaars
 • Verbetering van een actief systeem voor terugwinning en behandeling van rookgassen
 • Elektrische studie van de bekabeling en de aansluiting van al de apparatuur die aanwezig is in een STEG-centrale (kasten, aansluitblokken, bekabelingsnet…)

Services

 • Familie-inkopen
 • Expediting
 • QA/QC-inspectie
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit projecten en leveranciers
 • Technische inspectie van de materialen en uitrustingen
 • Audits

Referenties en technische expertise

 • Beheer van courante inkopen met betrekking tot het geplande onderhoud of naar aanleiding van onvoorziene gebeurtenissen die verband houden met de thermische centrales
 • Beheer van inkopen voor het project en addenda met betrekking tot de STEG-centrale
 • Beheer van projectinkopen met betrekking tot de bouw van nieuwe thermische centrales
 • Inkoop van smeedwerk, mechanisch laswerk, onbewerkt gietwerk voor de productie van apparatuur (pompen, warmtewisselaars, turbines, compressoren…)
 • Beheer van claims/geschillen in het kader van de bouw van een STEG-centrale
 • Beheer van alle transportfasen/logistieke fasen met betrekking tot de waterbehandelingsapparatuur die aanwezig is in de thermische centrale

Activiteiten

 • Supervisie ter plaatse
 • Algemene installatie
 • Voor-oplevering, oplevering alle disciplines
 • Test, proeven en validatie van apparatuur
 • QHSE in het veld op centrales

Referenties en technische expertise

 • Technische coördinatie tijdens de repowering van de STEG-centrale
 • Documentbeheer van verschillende projecten met betrekking tot de revamping van productie-eenheden die in bedrijf zijn
 • Projectbeheer met betrekking tot de kwaliteit, de kostprijs en de termijn, en follow-up van de contracten van onderaannemers met betrekking tot de globale engineering van een nieuwe STEG-centrale
 • Globale becijfering van een project met betrekking tot de revamping van alle pompen van de centrales
 • Globaal projectbeheer van de levering van al de apparatuur voor de behandeling van effluenten van een thermische centrale die in bedrijf is
 • Technische coördinatie van de contracten met betrekking tot verschillende partijen (condensor, turbine, instrum./elek.) tijdens het ontwerp/de bouw van een nieuwe STEG-centrale

Activiteiten

 • Projectbeheer
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Schatting en becijfering
 • Planning
 • Contract Management/beheer van klachtendossiers
 • Beheer van de documentcontrole
 • QHSE-managementsysteem

Referenties en technische expertise

 • Beheer van projecten met betrekking tot de productie van apparatuur voor de behandeling van proceswater (herinjectie in de putten) die aan boord van FPSO geïnstalleerd is
 • Technische coördinatie van projecten met betrekking tot verschillende interfaces (civiele techniek, EIA, geraamte, apparatuur) aangaande de bouw van een station voor de behandeling van verontreinigd water in Frankrijk
 • Bouw en sturing van de planning voor de uitvoering van het station voor de productie van water voor de koeling van een STEG-centrale