Water

Optimaliseren van het waterverbruik om de toekomst te vrijwaren.

De expertise van agap2

 • De teams van agap2 stellen zich op rond 4 kernactiviteiten, wat het ons mogelijk maakt onze klanten te helpen in alle fasen van de projecten.

Vakgebieden

Activiteiten

 • Basisstudies en gedetailleerde studies in alle disciplines (mechanica, proces, HS-/LS-elektriciteit, instrumentatie, vermogenselektronica, leidingwerk, ketelconstructie, civiele techniek…)
 • Processtudie
 • Bepaling van de behandelingswijzen (chemisch, biochemisch, mechanisch, membraanfiltratie…)
 • Opstellen van specificaties en data sheets
 • Stromingsleer
 • Technisch projectbeheer/coördinatie van de technische interfaces
 • Studies naar de veiligheid van de installaties en de procedés
 • Onderhoud van de apparatuur

Referenties en technische expertise

 • EIA-studies (EIA = Elektriciteit/Instrumentatie/Automatisme) voor de centrale voor zeewaterontzilting van Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten)
 • Realisatie van technische specificaties met betrekking tot de ketels die aanwezig zijn in de stations voor de behandeling van verontreinigd water
 • Controle van de berekeningsnota’s met betrekking tot de roterende machines die aanwezig zijn in skids voor de behandeling van proceswater in de raffinaderij
 • Opstellen van de onderhoudshandleiding van het Pearl-project, een fabriek voor de productie van industrieel water
 • Berekeningen van leidingwerk en ondersteuning op de ontziltingsprojecten in Saudi-Arabië

Activiteiten

 • Projectinkopen
 • Familie-inkopen
 • Expediting
 • QA/QC-inspectie
 • Transport en logistiek
 • Kwaliteit projecten en leveranciers
 • Technische inspectie van de materialen en uitrustingen
 • Audits

Referenties en technische expertise

 • Beheer van inkopen van instrumentatie- en elektriciteitsapparatuur in het kader van een project voor slibverwerking in Warschau in Polen
 • Follow-up van de vervaardiging/expediting voor al de apparatuur van een slibverwerkingsstation in Warschau in Polen
 • Follow-up van de vervaardiging/expediting voor al de apparatuur voor de behandeling van proceswater die geïnstalleerd is in de raffinaderij voor rekening van TOTAL, BP en PDVSA
 • Follow-up van de productie, FAT-oplevering van MS/LS- en UPS AC/DC-kasten, transformatoren voor de ontziltingseenheden van Marafiq en Ras Laffan
 • Beheer van het transport met de expediteurs van speciale pakketten en onvoorziene verzendingen voor projecten in het Midden-Oosten

Activiteiten

 • Supervisie ter plaatse
 • Algemene installatie
 • Voor-oplevering, oplevering alle disciplines
 • Test, proeven en validatie van apparatuur
 • QHSE ter plekke

Referenties en technische expertise

 • Activiteiten voor de voor-oplevering en de oplevering van Elek./Autom./Instrum. voor de ontziltingscentrale van Fujairah
 • Supervisie van de bekabeling en de aansluiting van de waterbehandelingsapparatuur in een raffinaderij in Schotland
 • Supervisie van de montage, elektromechanische proeven en inbedrijfstelling van het station voor de verwerking van het wasslib van een drinkwaterbehandelingsfabriek 
 • Opstellen van de installatie-, start- en onderhoudsprocedures van het project UMM BAB in Qatar
 • Follow-up van de vervaardiging/expediting/inspectie voor al de apparatuur voor de partijen van het uitbreidingsproject van een fabriek voor de behandeling van afvalwater in Doha West in Qatar
 • Ontwikkeling en follow-up van documentenbeheer voor het project Barka

Activiteiten

 • Projectbeheer
 • Risicobeheer
 • Cost control
 • Schatting en becijfering
 • Planning
 • Contract Management/beheer van klachtendossiers
 • Beheer van de documentcontrole
 • QHSE-managementsysteem

Referenties en technische expertise

 • Beheer van projecten met betrekking tot de productie van apparatuur voor de behandeling van proceswater (herinjectie in de putten) die aan boord van FPSO geïnstalleerd is
 • Technische coördinatie van projecten met betrekking tot verschillende interfaces (civiele techniek, EIA, geraamte, apparatuur) aangaande de bouw van een station voor de behandeling van verontreinigd water in Frankrijk
 • Bouw en sturing van de planning voor de uitvoering van het station voor de productie van water voor de koeling van een STEG-centrale
 • Controle van de voortgang en de kosten van het project en de werkzaamheden in UMM BAB in Qatar